Visie

KDV Tomaz heeft als uitgangspunt dat ieder kind uniek is en in zijn of haar waarde gelaten wordt. De kinderen moeten in een sfeer van veiligheid en geborgenheid de omgeving kunnen verkennen. Binnen de structuur van de opvang streven wij er naar de wil van het kind te ontdekken en te stimuleren. 

Door ons kinderdagverblijf Tomaz te noemen, benoemen wij alle aspecten die wij belangrijk vinden in ons beleid. Tomaz staat voor: Taal, Ontwikkeling, Milieu,Activiteiten en Zorg.

Taal
Het is belangrijk de taalontwikkeling te stimuleren en zo te voorkomen dat kinderen met een taalachterstand naar de basisschool gaan. Door het organiseren van diverse activiteiten (spelletjes, boekjes lezen, liedjes zingen, etc) helpen wij kinderen met hun taalontwikkeling. Bij KDV Tomaz besteden wij hier verder veel aandacht aan door zelf correct taalgebruik te hanteren en door 'actief te luisteren en te communiceren' met kinderen. 

Bij kinderopvang Tomaz houden we kwaliteitsgesprekken met kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er bewust met kinderen wordt gecommuniceerd. Hierbij maken we gebruik van de Gordon methode.

‘Actief luisteren’, noemt hij essentieel om er achter te komen wat de behoeften van een kind zijn. Dit betekent niet alleen letterlijk luisteren, maar ook door het stellen van vragen en het verwoorden van de gevoelens die de volwassene bij het kind vermoedt, er achter proberen te komen wat het kind beweegt. Ook non-verbale communicatie speelt hierin een rol. Vervolgens probeert de volwassene te verwoorden wat de behoefte, het probleem of het gevoel van het kind is. Hiermee kan de volwassene een oplossing voor het probleem suggereren of het kind helpen om een oplossing te zoeken. Als kinderen zien dat je rekening met ze houdt, voelen ze zich serieus genomen en zijn ze eerder geneigd om naar je te luisteren. Bij Tomaz zeggen we bijvoorbeeld niet “Niet aankomen” maar “Ik snap dat je daar heel graag mee wilt spelen, maar dit is echt te gevaarlijk voor je en daarom zet ik het nu weg.” De communicatie met kinderen kan mis gaan omdat de behoefte niet duidelijk is voor het kind. Om dit duidelijk te maken kan je volgens Thomas Gordon het beste gebruik maken van ‘ik-boodschappen’ zoals hiervoor in het voorbeeld beschreven. Deze kwaliteitsgesprekken bieden niet alleen een veilige basis voor de kinderen, maar stimuleren ook de taalontwikkeling doordat zij hun gevoel leren benoemen. 

Ontwikkeling
Elk kind kent een eigen individuele en unieke ontwikkeling. Bij KDV Tomaz ontwikkelen kinderen zich onder professionele begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind. Tijdens deze activiteiten wordt op een speelse manier aandacht besteed aan de volgende ontwikkelingsgebieden: motoriek, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en spraak en taal.

Milieu
De kinderen leren bij KDV Tomaz bewust en met respect met de natuur om te gaan. We ondernemen veel activiteiten buiten en in de tuin en proberen, daar waar mogelijk, met duurzame en milieuvriendelijke producten te werken. Samen met de kinderen scheiden we het afval (zoals glas, papier en plastic) en brengen we het weg naar de hiervoor bestemde bakken. 

Activiteiten
Elke dag organiseren wij twee speciale activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten sluiten aan bij de leeftijden en ontwikkelingsfasen van de kinderen die op die dag aanwezig zijn. Op het activiteitenschema dat op elke groep hangt kunnen ouders zien welke activiteit de kinderen die dag doen. Naast een aantal basisactiviteiten (liedjes zingen, knutselen, lezen, etc) proberen wij de kinderen ook te prikkelen met bijvoorbeeld een poppenkastvoorstelling, kleien, koken en bakken, gymnastiek, balspellen, yoga, een bezoek aan het park, bibliotheek of kinderboerderij, etc. 

Zorg
Goede zorg voor kinderen vinden wij bij KDV Tomaz het allerbelangrijkst. Dit begint al voor de eerste dag van het kind bij Tomaz, namelijk bij het intake gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken de ouders samen met de pedgogisch medewerker(s) onder andere het (slaap en eet)ritme, karakter en wensen van het kindje. Om ouders en kind geleidelijk te laten wennen aan de opvang starten we vervolgens met een zogenaamde wenperiode waarbij het kind voor een paar uur of een dagdeel naar de opvang kan komen. Zo kunnen zowel het kind als de ouders kennismaken met de vaste pedagogisch medewerkers en de dagelijkse gang van zaken.  

Als er een kindje bij Tomaz opgevangen wordt, is ons doel deze goed te laten hechten aan de pedagogisch medewerkers en zijn groepsgenootjes. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van vaste rituelen/activiteiten welke dit bevorderen. Zo benoemen wij de namen van de kinderen elke ochtend in een ‘Goedemorgen liedje’. Als een kindje er bijv. nog niet is, benoemen wij naar de andere kinderen dat ‘Olivier’ straks ook mee komt spelen.

Vanaf dag 1 begeleiden wij een kindje bij het leggen van nieuwe contacten, dit kan door samen met het nieuwe kindje en de andere kinderen te spelen of d.m.v. bevestigende woorden en oogcontact. We zitten op de grond bij de kinderen en maken veel oogcontact met hen, we benoemen wat wij zien. Op deze manier voelen kinderen zich veilig en dit stimuleert hen om op ontdekkingstocht te gaan.

De nabijheid van vaste pedagogisch medewerkers is een belangrijk aspect om het veiligheidsgevoel van kinderen te vergroten en de hechting te bevorderen. Dit wordt bij KDV Tomaz concreet gemaakt door ieder kind een mentor te geven, welke ook aanspreekpunt is voor ouders. Goed contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers draagt bij aan het veilig voelen van kinderen op het kinderdagverblijf. Bovendien wordt gewerkt met een vaste invalpool, waardoor de kinderen ook met de invallers bekend zijn.

Kinderen huilen/zijn boos/geërgerd omdat er iets is. Het is belangrijk dat wij erop reageren en hier serieus mee omgaan. We proberen het kind op zijn gemak te stellen en te zoeken naar passende oplossingen.

Liefde voor het vak is iets waar wij onze pedagogisch medewerkers op selecteren: Kinderen op een liefdevolle/geduldige manier benaderen en aandacht hebben voor zorg en details. Wij zien het elke keer als een uitdaging als wij een nieuw kind krijgen bij Tomaz. Ons doel start vanaf dag 1: Wij adopteren dit kind in onze groep en zijn nieuwsgierig naar de ontwikkeling en het karakter van het kind, welke naar ons inziens toch het beste naar voren komt als deze gehecht is aan onze pedagogisch medewerkers en de kinderen van zijn groep.

 

Utrecht Binnenstad • Nicolaas Beetsstraat 10, 3511 HE Utrecht • telefoonnummer 030-230 09 75 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoogvliet • Max Havelaarweg 57, 3193 VA Hoogvliet • telefoonnummer 010-303 03 80 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Registratienummer: 506585104 • Algemene Voorwaarden